Tilsyn av Eiendom

Klimaet på kloden er i endring, og dette gir oss som bor her stadig nye og større utfordringer.

Det blir mer vær, og mer ekstremt vær. Kraftige stormer og orkan er blitt mer vanlig, og ofte kombinert med store nedbørsmengder og flom. I tillegg inntreffer uværsperioder tettere, og til uvanlige tider på året.

Derved vil vi også få mer skade på natur og eiendom.

Vi kan dessverre ikke styre været, men vi hjelper deg gjerne med å redusere risiko for skader og økonomisk tap ved å føre tilsyn med eiendommen din når du selv ikke er til stede.

Avtale om fast tilsyn betyr at vi foretar jevnlig befaring og kontroll av hele eiendommen iht. egen sjekkliste, og utfører ekstra sikringstiltak dersom vi finner dette nødvendig.

Slike sikringstiltak kan f.eks. være å sikre løse gjenstander, sørge for «frie vannveier» (rengjøring av takrenner, stikkrenner og grøfter, etc.), fortøyninger båt og brygge, fjærning snø fra tak, kontroll av stoppekran etc.

I tillegg foretar vi ekstra utrykking i forbindelse med ekstremvær.

Kopi av kontrollskjema sendes deg etter hver befaring.

Dersom vi oppdager skade, eller situasjoner der det er umiddelbar fare for skade, vil vi foreta tiltak omgående for å sikre mot eventuelle følgeskader.

Eventuelle utbedringer utføres i samråd med, og etter nærmere avtale med deg.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal føle deg trygg på at eiendommen din til enhver tid er under tilsyn, og best mulig sikret mot skade eller innbrudd.

Ta kontakt for avtale.

Email; post@hytteogeiendom.no

Tlf. 99219146