Priser

 

Tilsynspakke 1:   Kr. 10 000,-.  eks. mva.

Årlig tilsyn

Befaring ca hver 3. mnd.

Inklusive ekstra utrykninger etter ekstremvær.

 

Tilsynspakke 2:   Kr. 8 000,-.  ekskl. mva.

Halvårlig tilsyn, Oktober tom. April.

Befaring 3 ganger ila. perioden. 

Inklusive ekstra utrykninger etter ekstremvær.

 

Tillegg:

Inkludert tilsyn av naust og båt:   Kr. 3 000,-.  ekskl. mva.

Ekstra utrykning, ut over hva som inngår i avtale:   Kr. 2 000,-/utrykning ekskl. mva.

Tilstandsrapport med vedlikeholdsplan.   Kr. 5 000,-.  Inkl. moms.

 

Arbeidstimer:   Kr. 595,-/time. Eks. mva.